E. Gevers

VIIe. Jhr. Mr. Claudius Pieter Gevers,  geb. Rotterdam 5 jan. 1770, j.u.d. Leiden 1791, lid raad

Gouda 1793-1795, adjunct gecommiteerde in de staten van Holland en West-Friesland 1794-,

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1815-1817, schepen van Rotterdam 1816, U Leiden

18 feb. 1836, tr. Middelburg 12 okt. 1803 Catharina Frederica de Bruyn, geb. 1783, U Sint-

Joost-ten-Noode (Brussel) 3 okt. 1831, dr. Van Jacobus Johannes, heer van Melis- en

Mariekerke, en Petronella Theodora Turcq.

 

Uit dit huwelijk:

1. Willem Abraham, volgt VIIIe (EA).

2. Johan Cornelis, volgt VIIIf (EB).

3. Jhr. Claudius Frederik Gevers (R.M.W.O.4), geb. Rotterdam 8 juli 1809, U ’s-Gravenhage 17 sept. 1847

3. Dirk Mari, volgt VIIIg (EC).

4. Theodorus Jacobus Hendrik, volgt VIIIh (ED).

 

EC

VIIIg. Jhr. Dirk Mari Gevers, geb. Rotterdam 7 sept. 1811, officier inf. 1831-, officier

inf. O.I.L. 1838-, laatst. Kapitein 1845-1851, U Borgerhout(Antwerpen) 27 juni 1877,

tr. Borgerhout 29 dec. 1876, Comelia Jacoba Johanna Bell, geb. ’s-Gravenhage 14 okt. 1829,

U Antwerpen 27 april 1880, dr. Van Carel Wilhelmus en Cornelia Joanna de Haan.

 

Uit dit huwelijk:

1. Karel Hendrik, volgt IXg.

2. Jkvr. Adele Johanna Maria Gevers, geb. ’s-Gravenhage 13 aug. 1859, U Antwerpen 22 nov. 1913

3. Alphonsus Marius, volgt IXh.

 

IXg. Jhr. Karel Hendrik Gevers, geb. ’s-Gravenhage 28 sept 1855, juwelier, bediende koffiehuis,

U Rotterdam 9 sept. 1905, tr. Rotterdam 21 sept. 1881 Dorothea Heijligers, geb. Haarlem

21 maart 1853, U Rotterdam 23 juli 1896, dr. Van Cornelis en Fietje Bos

 

Uit dit huwelijk:

1. Charles Louis Henri Alphonse, volgt Xh.

2. Charles Emile Alexandre, volgt Xi.

3. Jkvr. Theodora Marie Gevers, geb. Amsterdam 11 nov. 1889, U Haarlem 19 feb. 1945

4. Jkvr. Therese Adèle Gevers, geb. Amsterdam 1 juli 1892, U Rotterdam 31 jan. 1973, tr. Rotterdam

16 april 1924 (echtsch. ingeschr. ald. 7 juli 1953) Gustaaf Emiel François Duchiene, geb. Rotterdam

22 nov. 1897, marconist, boekhouder, U Rotterdam 16 nov. 1970, zn. van Antonie Franciscus en

Hendrina de Boer.

5. Jkvr. Maria Ludovica Gevers, geb. Antwerpen 14 nov. 1894, U Rotterdam 26 nov. 1896

 

Xi. Jhr. Charles Emile Alexandre Gevers, geb. Amsterdam 3 mei 1886, korenmolenaar

te Lage Zwaluwe en te Delft, U ald. 25 juli 1977, tr. le Hooge en Lage Zwaluwe 5 mei 1911

Elizabeth Johanna de Bruijn, geb. Lage Zwaluwe 20 febr. 1888, U Delft 3 jan. 1945,

dr. van Mathijs en Catharina van Dijk; tr. 2e Delft 16 juni 1948 Johanna Maria Anthonia

van den Broek, geb. Delft 2 juni 1887, U ald. 21 maart 1964, dr. van Gerardus

Johannes en Theodora Wilhelmina Zeegers en wed. van Johannes Rust.

 

Uit het eerste huwelijk o.a.:

1. Henri Charles Louis Alphonse, volgt XIn.

2. Matthijs, volgt X10.

3. Jkvr. Theodora Catherina Gevers, geb. Lage Zwaluwe 19 okt. 1913, U Delft 2 juli 1977,

tr. ald. 15 juli 1937 Franciscus Adrianus Wenneker, geb. Vrijenban 19 okt. 1910, oud-automonteur,

zn. van Jacobus en Anna Wilhelmina van der Helm.

4. Karel, volgt XIp.

5. Jkvr. Helena Machella Gevers, geb. Delft 28 maart 1920, U Helmond 3 april 1976, tr. (bij volmacht)

Delft 31 maart 1948 Johannes Hermanus Braak, geb. Schiedam 24 nov. 1916, oud-bakker, zn. van

Johannes Simon Joseph en Maria Johanna Magdalena Scheffers. [Mierlo-Hout]

6. Jkvr. Elizabeth Johanna Gevers, geb. Delft 10 sept. 1921, U ald. 18 mei 1968, tr. Delft 21 jan., 1948

Leonardus Petrus Willemse, geb. Delft 25 febr. 1922, autohandelaar, U Borger 29 dec. 1978, zn. Van

Johannes Adrianus en Hendrika Wilhelmina van Rutten; hij hertr. Delft 20 febr. 1970 Anna Carolina

van den Boogert.

7. Jkvr. Johanna Maria Catharina Gevers, geb. Delft 26 aug. 1925, U ald. 15 jan. 1937.

 

XIp. Jhr. Karel Gevers, geb. Delft 17 nov. 1918, oud-administrateur, tr. Delft 10 aug. 1949

Wilhelmina Helena Gerarda van Schaik, geb. Delft 28 sept. 1918, dr. van Josephus

Anthonius Aloysius Marie en Hendrica Maria van Langen.

Uit dit huwelijk:

1. Josephus Franciscus Alexander, volgt X11-l.

2. Charles Emile Alexander, volgt XIIm.

 

X11-l. Jhr. Josephus Franciscus Alexander Gevers, geb. Delft 1 aug. 1951, administratief

Medewerker gem. Rotterdam, tr. Delft 15 juni 1973 Apolonia Maria van der Gaag, geb. Naaldwijk

26 maart 1952, dr. van Cornelis Adrianus en Johanna Cornelia de Roos. [Oud-Beijerland]

 

Uit dit huwelijk:

1. Jhr. Mark Christiaan Gevers, geb. Oud-Beijerland 13 juni 1979.

2. Jkvr. Vanessa Sabina Gevers, geb. Rotterdam 27 sept. 1982.

3. Jkvr. Elvira Quirina Alexandra Gevers, geb. Oud-Beijerland 5 juni 1985

 

XIIm. Jhr. Charles Emile Alexander Gevers, geb. Delft 19 maart 1954, elektromonteur,

tr. Delft 11 sept. 1981 Roza Apolonia Geertruida Maria van Houten, geb. Delft 6 sept 1952,

dr. van Hendricus Johannes Petrus en Hendrika Jacoba Zuiderwijk. [Delft]

 

Uit dit huwelijk:

Jkvr. Annemieke Johanna Maria Gevers, geb. Delft 9 sept. 1982.

Jhr. Vincent Leonard Gevers, geb. Delft 18 jan. 1986.