GEVERS

 

Grevenbroich, Rijnland

Inleiding. De stamreeks begint met Henrick Gevers,schout van Grevenbroich en van Wachtendonk

(1563-1567). Zijn zoon Jan (11) vestigde zich te Rotterdam.

Achtereenvolgens werden in de Nederlandse adelverheven:

Claudius Pieter Gevers (VIIe) bij K.B. van16 sept. 1815, La V.V., nr. 69;

Dirk Cornelis Gevers van Endegeest (VIIc) bij K.B. van 31 dec. 1827, nr. 101;

Abraham Gevers Deijnoot (VIIIb) bij K.B. van 19 okt. nr. 91;

Abraham Gevers (IXa) bij K.B. van 27 okt. 1842,nr. 87;

Arnout Cornelis Theodore Gevers Leuven (kleinzoon van VIId; naamswijziging in Gevers bij

K.B. van 22 augustus 1884, nr. 27; tak uitgestorven 1966) bij K.B. van 22 augustus 1883;

Arnout Johannes Gevers Leuven (IXd) bij K.B. van 22 mei 1905, nr. 52;

John Mari Gevers Leuven (kleinzoon van VIId; tak uitgestorven 1937) bij K.B. van 24 jan.

1906, nr. 23.

Bij K.B. van 24 okt. 1857, nr. 73, werd Jhr. Johan Cornelis Gevers (VIIIf) de titel van baron bij

eerstgeboorte verleend.

 

 

État présent

 

VI. Abraham Gevers, 1712-1780, tr. le 1740 Kenau Deynoot, 1714-1748;

tr. 2e 1754 Catharina Wilhelmina van der Staal, vrouwe van Kethel en Spaland, 1736- 1806.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

1. Paulus, volgt VIIa (A, Gevers).

2. Adriaan, volgt VIIb (B, Gevers Deynoot).

Uit het tweede huwelijk o.a.:

3. Dirk Cornelis, volgt VIIc (C, Gevers).

4. Arnout Johannes, volgt VIId (D, Gevers Leuven).

5. Claudius Pieter, volgt VIIe (E, Gevers).

 

 

 

Hendrick Gevers

1536 - 1567

 

|

|

 

Abraham Gevers

1712 - 1780

 

|            |            |            |            |

 

|                                      |                                       |                                        |                                     |

Paulus

Gevers

1741 - 1797

Adriaan

Gevers Deynoot

1742 - 1795

Dirk Cornelis

Gevers van Endegeest

1763 - 1839

Arnout Johannes

Gevers Leuven

1767 - 1826

Claudius Pieter

Gevers

1770 - 1836

wapen gevers       wapen gevers deijnoot       wapen gevers       wapen gevers leuven       wapen gevers

 

 

Charles Emile Alexander

Gevers

1954 -